Om Academy

Om Academy

Hur fungerar rekryteringsutbildningar?

Saranen Academy, rekryteringsutbildning – fokuserar på långsiktig karriärsmål.
Intensiv rekryteringsutbildning med tillsvidareanställning i sikte.
För motiverande kandidater och med mål i sikte. Vår moderna arbetsmarknadsutbildning skapar framtidens arbetsliv med våra kunder och kandidater.
Utbildningar är framtagna efter arbetsmarknadens behov. Som ledande aktör inom rekry-teringsutbildning med 28 års erfarenhet vet vi att det är möjligt att lösa kompetensbrist som finns i dag. Vårt innovativa sätt att rekrytera talanger är en strategisk satsning för att hitta arbetspotential vi vill åt, för att långsiktigt säkra bristkompetens för tillväxtföretag.

Vi hjälper människor att vidareutbilda sig för att ta nästa karriärsteg och företag att växa.

Saranen Consulting Sweden

Saranen Academy

Utbildning och utveckling
Saranen rekryteringsutbildning innebär att vi hittar rätt kandidat som tillförs ny kunskap inom det relevanta området av bransch specialister för att omskola sig till en annan yrkes-roll.
Läs om våra program

Om Saranen

Vilka är vi?
Saranen är framtidsorienterade rekryteringspartner som utmanar traditionella rekryte-ringsmetoder och uppmanar våra kunder att våga ta nytt initiativ i jakten på rätt arbets-kraft i Sverige. Vår ambition är att vara ledande utbildning i Norden.
Läs mer om vårt engagemang

För att komma in på Saranen Academy måste du:

• Inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
• Rätt attityd och inställning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska & svenska
• Du har mycket god datorvana.

Saranen Academys rekryteringsutbildningar är öppen för alla över 25 år (om du är yngre krävs att du ingår i jobbgarantin för ungdomar eller i etableringen) och inskriven som ar-betssökande på Arbetsförmedlingen.
Våra intensiva kostnadsfria rekryteringsutbildningar passar prestigelös, produktiv, tävlings-inriktad, motiverande och ambitiösa kandidater som har förmågan att snabbt ta till sig kunskap. Eftertraktade egenskaper arbetsgivare söker.
Det allra viktigaste är att du har rätt inställning till snabbt karriärbyte, en stark motivation och tillsammans med oss ger järnet hela tiden för nästa karriärsteg.
Vanliga frågor

Saranen Consulting Sweden

Gör dig redo för framtiden med en helt ny form av utbildning till nästa karriärsteg.

Rekryteringsutbildning!
Vårt vinnande koncept studera dig till en ny karriär är tuff och konkurrensen är hård om utbildningsplatser, bara 20 -25 personer åt gången. Rekordmånga sökande till våra kost-nadsfria fördomsfria rekryteringsutbildningar inom bristyrken där utvalda kandidater efter utbildning kan leverera från dag ett i sin nya yrkesroll.