Vanliga Frågor

Vanliga Frågor

Vad är ett rekryteringsprogram?

Tanken bakom rekryteringsprogrammet är att du ska få ett nytt jobb genom utbildning. Konceptet kombinerar arbete i ett företag och förstklassig utbildning i den allra senaste tekniken och verktygen. Rekryteringsprogrammets syfte är att ge dig en omfattande inskolning i och ett brett stöd för arbetsuppgifterna samt med hjälp av utbildningen ge dig en chans att även få arbetsuppgifter som kräver en ny typ av kunskap. Målet är att du ska få en fast anställning på ditt partnerföretag efter programmet.

Can I apply to the programme if I don’t speak Swedish?

It is possible to apply to the programme even if you don’t speak Swedish as your native language. Some of the recruiting companies use English as their main language which means that good English skills are enough. All training is held in English.

Får man lön under programmet?

Under programmet ingår du ett avtal om arbetsmarknadsutbildning och har rätt till samma arbetslöshetsersättning som när du var arbetslös. Utbildningen i sig är helt gratis för dig och målet är att du ska få anställning på partnerföretaget efter programmet. I Finland får i genomsnitt 85 procent av deltagarna jobb direkt efter programmet.

Finns alla företagsplatser i Stockholmsområdet? Måste man bo i Stockholmsområdet för att delta i programmet?

I dag anordnas programmen endast i Stockholmsområdet och ansökningskravet är att du bor i området. Det finns dock planer på att i framtiden anordna liknande program i andra delar av Sverige.

Hur långt är rekryteringsprogrammet?

Rekryteringsprogrammet varar normalt i fem månader (100 vardagar) och det föregås av en 5–10 dagars förberedelseperiod. Mer detaljerad information om programmens längd hittar du på programmens kampanjsidor.

Hur väljer man företag? Måste jag själv hitta ett företag?

Saranen Consulting ansvarar för att hitta ett partnerföretag. Företaget väljs ut så att det passar sökanden och att sökandens bakgrund passar företagets behov. En representant för företaget väljer till slut ut den mest lämpade kandidaten. Men som sökande kan du också själv hitta ett partnerföretag och på så sätt säkra en plats på programmet.

Om jag vet ett företag som är intresserat, kan jag se till att bli vald till det genom programmet?

Du kan hitta en lämplig företagsplats även genom att själv kontakta företaget. Du bör redan i början av ansökningsprocessen nämna den potentiella företagsplatsen för de programansvariga.

Om jag redan har sökt till ett program, lönar det sig att söka till ett annat?

Programmens CV-/kompetensprofiler skiljer sig åt innehållsmässigt, så du bör söka med olika profiler till de olika programmen.

Jag kan inte logga in för att redigera min profil, vad ska jag göra?

Du kan ha angett fel lösenord vid inloggningen. Be systemet skicka lösenordet till din e-post och testa sedan att logga in igen. Om du fortfarande inte kan logga in, kontakta utbildningsprogrammets kontaktperson.

Hur vet jag hur jag ligger till i ansökningsprocessen?

Du får information via e-post om hur du ligger till i ansökningsprocessens olika faser. Vi ringer dig om ett partnerföretag vill intervjua dig.

Vilka utbildningar ingår i programmet? Hur många dagar? Hur väljs innehållet i programmet?

De olika utbildningsprogrammen har olika undervisningsämnen. Alla program har som mål att ge bästa möjliga stöd för att du ska utvecklas i uppdragen och få anställning på partnerföretaget. Därför utformar vi innehållet i utbildningarna tillsammans med våra samarbetspartner och har endast specialister som lärare. Femmånadersprogrammet innehåller normalt ca 25 lärarledda utbildningsdagar.

I vilket skede bekräftas företagsplatsen?

Företagsplatsen bekräftas när du har varit på intervju på partnerföretaget och företaget fattat ett positivt beslut och du själv tackar ja till platsen.

I vilket skede görs urvalet till programmet?

Förutsättningen för att få en plats på rekryteringsprogrammet är att vi hittar ett lämpligt partnerföretag. Urvalet sker löpande, allt eftersom vi hittar företagsplatser.

Vem kan söka till programmet?

Du måste vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Informeras alla som inte väljs ut till programmet?

Alla sökande informeras om hur ansökningsprocessen går. Även de som inte väljs ut till programmet får reda på det så snart som möjligt.

Vilken roll har Barona i det rekryterande utbildningsprogrammet?

Saranen Consulting AB är en del av Baronakoncernen. Saranen Consulting fokuserar på karriär- och outplacementsamt rekryteringsprogram i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheten.